Ecometric Sp. z o.o.

Szczegóły

Ecometric Sp. z o.o.

Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem w zakresie ochrony środowiska – począwszy od aspektów prawnych, po kwestie przyrodnicze i inżynieryjne - na różnych etapach procesu inwestycyjnego oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.
Prowadzimy badania przyrodnicze, analizujemy wpływ przedsięwzięć na środowisko, pomagamy w zdobyciu niezbędnych pozwoleń i zgód w toku prowadzonej procedury inwestycyjnej i funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz służymy wsparciem
w realizacji szerokiego zakresu obowiązków sprawozdawczych.
Znaczna część naszej działalności koncentruje się na wieloaspektowej procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowaniu związanym
z oceną oddziaływania na środowisko, uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń emisyjnych (sektorowych i zintegrowanych) na etapie planowania i realizacji inwestycji.

Dane kontaktowe

Adres
ul. Małopolska 14, 81-555 Gdynia
Telefon
NIP
5862367221
Skip to content