Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynął na wiele aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. W celu przybliżenia jego skutków organizacyjnych i prawnych zachęcamy do udziału w cyklu trzech bezpłatnych webinariów – każde poświęcone innemu zagadnieniu. Są one zaadresowane przede wszystkim do przedsiębiorców z Pomorza, którzy poszukują informacji na temat praktycznych rozwiązań nie tylko w zakresie zatrudniania Ukraińców i wspierania pracowniczego wolontariatu.

Kolejne webinarium odbędzie się 18 maja (godz. 10:00-12:30) i będzie poświęcone wprowadzaniu wolontariatu pracowniczego w firmie.

Webinarium poprowadzi Izabela Dyakowska, prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, współtwórczyni ruchu społecznego zaangażowania pracodawców w Polsce.

Z wykształcenia politolog społeczny, na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 20 lat podejmuje i rozwija międzysektorowe partnerskie inicjatywy z udziałem wolontariatu, stanowiące przestrzeń do budowania kapitału społecznego w działaniu, w sytuacjach pomagania, w tym do umacniania relacyjnej kultury organizacyjnej opartej o wartości, współpracę i zaufanie w nurcie nowej filozofii pracy.

Współautorka systemowych programów społecznych włączających i rozwijających wolontariat także w sektorze służby zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, NGO’s. Certyfikowana trenerka organizacji pozarządowych i biznesu. Autorka wielu tematycznych publikacji, autorskich warsztatów, wykładów na wyższych uczelniach, korporacyjnych, lokalnych i ogólnopolskich strategii i polityk społecznego zaangażowania.

Konsultantka programów i projektów społecznych w nurcie ekonomii współpracy i zrównoważonego rozwoju. Zaangażowana w rozwijanie partycypacji społecznej, synergii rozproszonych działań prospołecznych w środowisku pracy i społecznościach lokalnych opartych o międzysektorowe partnerstwa.

Zapisy>>