O projekcie

Wachlarz możliwości dla pomorskich firm

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych.

System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Koncepcję systemu SPEKTRUM przygotowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie Agencji Rozwoju Pomorza SA w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

System SPEKTRUM ma umożliwić przedsiębiorstwo zakup niezbędnych usług rozwojowych. Granty są przyznawane na pokrycie części kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych.

Więcej na stronach Agencji Rozwoju Pomorza.

Teamwork process concept.Young coworkers work with new project in office.Horizontal, blurred background
Skip to content