Akredytacja firm doradczych

Dodaj Instytucję Otoczenia Biznesu

Kilkadziesiąt tysięcy pomorskich przedsiębiorstw otrzymuje za pośrednictwem tej strony dostęp do szerokiej bazy doradców i firm doradczych akredytowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP). Umieszczone w bazie podmioty, tzw. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), posiadają w ofercie szereg specjalistycznych usług doradczych. Każde przedsiębiorstwo z terenu województwa pomorskiego może ubiegać się o grant w wysokości 50 proc. ceny na zakup usług doradczych dostępnych w bazie SPEKTRUM.

Proces akredytacji IOB umożliwia wpisanie do bazy SPEKTRUM. IOB mogą zgłaszać swój akces niemal przez cały czas trwania projektu – przewidywany czas jego zakończenia to połowa roku 2023.

Formularz akredytacyjny IOB (do pobrania poniżej) należy wypełnić zgodnie z zawartymi w jego treści instrukcjami i przesłać pocztą pod adresem:

Agencja Rozwoju Pomorza SA
al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

Regulamin i formularz akredytacji IOB w projekcie SPEKTRUM (do wydruku): PDFDOCXDOC.

INFORMACJE TELEFONICZNE: 58 32 33 113

Z kolei umieszczony niżej elektroniczny kwestionariusz należy uzupełnić danymi niezbędnymi do stworzenia wizytówki IOB w bazie SPEKTRUM, która znajduje się na tej stronie.

Jakie usługi doradcze zostały objęte systemem SPEKTRUM?
Katalog specjalistycznych usług doradczych dla MSP

Informacje ogólne

Nazwa firmy: *
Opis:
Oświadczam, że jestem świadomy, iż w momencie przystąpienia do projektu SPEKTRUM przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych osób reprezentujących podmiot zgłoszony do akredytacji odbywać się będzie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) oraz lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).: *
See More
Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany spełnia warunki określone w Regulaminie akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie “SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, ust. 4, pkt 4.: *
See More
Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany zapoznał się i posiada pełną świadomość obowiązków na nim spoczywających oraz akceptuję wszystkie warunki „Regulaminu akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu” określonych w projekcie SPEKTRUM.: *
See More
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnione na stronie internetowej projektu danych przekazanych ARP w formularzu zgłoszeniowym i wizytówce w ramach projektu SPEKTRUM.: *
See More
Oświadczam, że przystępuje do systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych w projekcie SPEKTRUM, a dane przekazane ARP w formularzu zgłoszeniowym i wizytówce są prawidłowe i zgodne ze stanem obecnym.: *
See More
Komunikator:
Dodatkowy adres email:
NIP: *
Lokalizacja:
Tagi:
Kategoria:

Informacje kontaktowe

Kod pocztowy:
Telefon:
Telefon komórkowy:
Fax:
Strona www:

Mapa

Adres:

    Zdjęcia i wideo

    *

    Szybkie logowanie

    Skip to content