Jeśli twoja firma świadczy specjalistyczne usługi doradcze, zdobądź akredytację w Pomorskim Systemie Usług Doradczych SPEKTRUM.

Pod tą nazwą kryje się projekt grantowy dla MSP z województwa pomorskiego. Dzięki niemu przedsiębiorstwa otrzymują dostęp do specjalistycznego doradztwa, które świadczą akredytowane podmioty z kraju i zagranicy. W chwili obecnej jest ich niemal 300, w tym znakomita większość z wieloletnim doświadczeniem na rynku doradztwa.

Aby do nich dołączyć – jako akredytowana instytucja otoczenia biznesu w systemie SPEKTRUM – zapoznaj się z regulaminem akredytacji. Następnie pobierz stamtąd wniosek, wypełnij go i odeślij pocztą tradycyjną lub kurierem na podany w nim adres. Pamiętaj o dołączeniu dokumentów wymaganych w regulaminie oraz własnoręcznym potwierdzeniu ich za zgodność z oryginałem, jeśli są to kopie.

O akredytację w systemie SPEKTRUM można ubiegać się w następujących obszarach:

Po przyznaniu akredytacji oferta twojego podmiotu trafi do wyszukiwarki specjalistycznych usług doradczych umieszczonej na tej stronie.

Proces akredytacji jest prosty i szybki, a wygląda następująco:

Jak świadczyć doradztwo w systemie SPEKTRUM?

Po otrzymaniu akredytacji:

Kiedy klient otrzyma grant:

O akredytację w systemie SPEKTRUM można ubiegać się w każdej chwili, niezależnie od harmonogramu ogłaszanych konkursów grantowych. Zwlekać z tym na ostatnią chwilę jednak nie warto, bo konkursy cieszą się ogromnym zainteresowaniem MSP.

Firmy ubiegające się o grant wskazują już na etapie składania wniosku wykonawcę usługi. Warto zawczasu znaleźć się w bazie doradców akredytowanych w SPEKTRUM.

Kolejny konkurs grantowy dla MSP z województwa pomorskiego zostanie ogłoszony pod koniec marca 2022.