Business partnership handshake.Concept two coworkers handshaking process.Successful deal after great meeting.Blurred background

Jeśli twoja firma potrzebuje specjalistycznej usługi doradczej, powinieneś ją zgłosić do bezpłatnego badania wstępnego. Dzięki badaniu sprawdzisz, czy twoja firma spełnia wszystkie kryteria udziału w systemie SPEKTRUM, a także skorzystasz z profesjonalnego wsparcia w wyborze usługi lub usług. Przejdź do: formularz zapisów na badanie wstępne.

Potrzebną dla rozwoju firmy usługę znajdziesz w bazie akredytowanych firm doradczych na głównej stronie, które świadczą specjalistyczne doradztwo w następujących obszarach:

Co dalej?

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o grant, zgodnie z wytycznymi podanymi w aktualnym ogłoszeniu o konkursie. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków pojawi się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza, dlatego wartą ją śledzić oraz zasubskrybować jej newsletter.

Po złożeniu wniosku

Wyniki w aktualnym konkursie grantowym są zawsze zamieszczanie na stronach ARP oraz przekazywane wnioskodawcy pisemnie. W przypadku udzielenia grantu na dofinansowanie zakupu usługi doradczej z firmą, która wnioskowała o grant, jest podpisywana umowa.
W umowie o powierzenie grantu zostają zawarte:

Po otrzymaniu grantu

Podpisanie umowy grantowej i wykonanie usługo doradczej to nie wszystko!

Po odebraniu usługi, wykonanej przez akredytowaną w systemie SPEKTRUM Instytucję Otoczenia Biznesu, dokonujesz oceny jej jakości. Jednocześnie pokrywasz wynagrodzenie wykonawcy usługi, także w tej części, która jest objęta dofinansowaniem w ramach grantu. To niezbędne warunki rozliczenia grantu.

Następnie składasz wniosek o płatność. Grant zostanie przekazany na konto twojej firmy niezwłocznie po zweryfikowaniu prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami.

Więcej na temat zasad realizacji i rozliczania projektów dowiesz się z poniższego wideo.