W związku z ogłoszonym konkursem „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem oraz Instytucje Otoczenia Biznesu na webinarium 19 października  2021r w godz. 10:00-11:00.

Miejsce webinarium:

Webinarium odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 18 października 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajduje się pod adresem https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-lpi-fe?tresc=15756

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020