Grantera sp. z o. o.

Szczegóły

Grantera sp. z o. o.

Grantera skutecznie wspiera tworzenie innowacyjnych rozwiązań, łącząc ludzi ze świata finansów, nauki i biznesu. Od wielu lat skutecznie pozyskujemy dla naszych klientów fundusze na realizację projektów B+R, inwestycyjnych oraz na rozwój sprzedaży, w tym na rynkach zagranicznych. Ponadto wspieramy i doprowadzamy do sukcesu cały proces badawczo-rozwojowy. Wykonujemy konkretne zadania – analizy, badania rynku, biznesplany, dokumentacje i wnioski. Nadajemy pracom nad innowacjami nową dynamikę i kładziemy nacisk na opłacalność biznesową.

POZYSKIWANIE DOTACJI

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój? Chcesz sięgnąć  po dotację, ale nie wiesz, z jakiej najlepiej skorzystać?  Szukasz kredytu na korzystnych warunkach?

Pozyskamy dla Ciebie odpowiednie   finansowanie! 

 • Przygotujemy dopasowaną do Twoich potrzeb projekcję finansową.
 • Doradzimy odpowiednie źródło dofinansowania  i pomożemy w pozyskaniu dotacji unijnych.
 • Wynegocjujemy dla Ciebie korzystne warunki  kredytu lub leasingu.

KOMERCJALIZACJA 

Dążysz do wdrożenia opracowanych produktów  i technologii? Chcesz zwiększyć moce produkcyjne?  Widzisz swoją szansę na rynkach zagranicznych?

Pomożemy Tobie osiągnąć  sukces komercyjny! 

 • Opracujemy skuteczne strategie komercjalizacji.
 • Opracujemy atrakcyjny wygląd produktu  wzornictwem przemysłowym.
 • Wdrożymy działania wspierające eksport.
 • Pomożemy w znalezieniu nabywców/licencjobiorców Twojej technologii  poprzez brokering technologiczny.

IDEA 

Chcesz, by Twoja firma była bardziej innowacyjna? Wolisz sprawdzić, czy pomysł na produkt, usługę czy technologię jest wykonalny, bezpieczny i opłacalny? Myślisz o ochronie swojego wynalazku?

Stworzymy warunki do rozwoju innowacji! 

 • Wdrożymy kulturę innowacyjności  usługą Lider Innowacji.
 • Przeprowadzimy sesję kreowania pomysłów design thinking.
 • Przeanalizujemy projekty metodą SWOT i rozwiążemy problemy techniką TRIZ.
 • Sprawdzimy rynek metodą desk research.
 • Ocenimy opłacalność projektów w analizach
 • finansowych.
 • Sprawdzimy dostępne rozwiązania techniczne w badaniach stanu techniki.
 • Zweryfikujemy możliwość zgłoszenia patentu  i wdrożymy politykę ochrony własności intelektualnej.
 • Dopasujemy metody zarabiania na rezultatach projektów tworząc modele biznesowe.

 

PRACE B+R 

Potrzebujesz zespołu i potencjału technicznego  do realizacji prac badawczo-rozwojowych?  Szukasz pomocy naukowców? Chcesz,  by prowadzone prace B+R zmierzały w dobrym  kierunku? Racjonalizujesz koszty w pracach B+R?

Poprowadzimy dla Ciebie prace B+R! 

 • Przeprowadzimy rekrutację specjalistów i naukowców do zespołów B+R.
 • Poprowadzimy projekty B+R dbając o ich efektywność.
 • Skontrolujemy postępy prac B+R, zweryfikujemy kamienie milowe.

Dodatkowe informacje

 • Oświadczam, że przystępuje do systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych w projekcie SPEKTRUM, a dane przekazane ARP w formularzu zgłoszeniowym i wizytówce są prawidłowe i zgodne ze stanem obecnym.

  TAK

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnione na stronie internetowej projektu danych przekazanych ARP w formularzu zgłoszeniowym i wizytówce w ramach projektu SPEKTRUM.

  TAK

 • Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany zapoznał się i posiada pełną świadomość obowiązków na nim spoczywających oraz akceptuję wszystkie warunki „Regulaminu akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu” określonych w projekcie SPEKTRUM.

  TAK

 • Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany spełnia warunki określone w Regulaminie akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, ust. 4, pkt 4.

  TAK

 • Oświadczam, że jestem świadomy, iż w momencie przystąpienia do projektu SPEKTRUM przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych osób reprezentujących podmiot zgłoszony do akredytacji odbywać się będzie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) oraz lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

  TAK

 • Dodatkowy adres email

  info@grantera.pl

 • NIP

  5851469751

 • Komunikator

  e-mail: info@grantera.pl

Dane kontaktowe

Przejmij wpis!

Czy to twoja firma?

Jeśli jesteś właścicielem tej firmy możesz poprosić o przejęcie wpisu, żeby móc nim wygodnie zarządzać. Po weryfikacji przez administratora otrzymasz dostęp do swojego wpisu.

Skip to content