GO Global Group Mariusz Stryżko

Szczegóły

GO Global Group Mariusz Stryżko

GO Global Group to grupa doświadczonych, profesjonalnych oraz działających w wymiarze międzynarodowym konsultantów. Nasz zespół tworzą̨ analitycy, eksperci branżowi, naukowcy i specjaliści z rożnych obszarów funkcjonalnych, kluczowych dla działalności każdej organizacji. Posiadamy sieć partnerów biznesowych i współpracowników w większości Państw na świecie. W osiąganiu celów wspieramy zarówno podmioty z sektora biznesu, nauki jak i sektora publicznego. W swoim portfolio posiadamy szereg realizacji odpowiadających obszarom ujętym w katalogu specjalistycznych usług doradczych.

Zarządzanie i organizacja
• analiza organizacji przedsiębiorstwa z opracowaniem strategii wejścia na rynek i rozwoju działalności
• analiza i ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa pod kątem innowacyjnego produktu, doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji, opracowanie planów rozwoju.
• przeprowadzenie audytu organizacyjnego, opracowanie strategii wzorniczej oraz planów rozwoju
• analiza potencjału technologicznego, finansowego oraz infrastrukturalnego firmy z określeniem optymalizacji wspomnianych procesów
• mapowanie rynku: analizę podmiotów konkurencyjnych, identyfikację oraz analizę głównych konkurentów, segmentację rynku, określenie rynku docelowego, sposobów wejścia na nowe rynki oraz pozycjonowanie marki

ICT
• audyt technologiczno-biznesowy, opracowanie strategii komercjalizacji innowacyjnych produktów
• analiza potrzeb i doboru rozwiązań teleinformatycznych.
• opracowanie projektów dotyczących tworzenia oraz rozwoju innowacyjnej platformy IT
• stworzenie oprogramowania w postaci modułu magazynowego i logistycznego

Finanse
• wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i trwałych, technologii
• opracowanie biznesplanu
• doradztwo w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć i/ lub działalności operacyjnej (fundusze unijne oraz krajowe)
• analiza potencjału rynkowego technologii, kosztów oraz zysków wdrożenia, ocenę rentowności wdrożenia, określenie perspektyw rozwoju oraz opracowanie harmonogramu wdrażania strategii

Marketing
• audyt marketingowy,
• analiza działań marketingowych prowadzonych przez firmę
• opracowanie strategii marketingowe
• przeprowadzenie badań oraz analizy rynku
• identyfikacja wymagań dotyczących dokumentacji marketingowej, opracowanie wymagań dotyczących etykiet oraz opakowań produktów.

Eksport
• analiza zagranicznych rynków zbytu
• opracowanie strategii eksportu
• ocena potencjału eksportowego
• weryfikacja zagranicznych partnerów biznesowych, wykorzystanie informacji publicznej do szacowania ryzyka współpracy z kontrahentami zagranicznymi.
• doradztwo w zakresie praktyki i obyczajów prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.
• opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Prawno-podatkowy
• analiza systemu podatkowego
• doradztwo w procesie pozyskiwania ochrony praw własności
• analiza uwarunkowań prawny wraz z uwzględnieniem ryzyka prawnego.
• doradztwo w zakresie uregulowań formalno-prawnych związanych z procedurą rejestracji i sprzedaży produktów, przygotowanie pod kątem prawnym przedsiębiorstwa do rozwoju sprzedaży
• analiza i ekspertyzy prawne w zakresie wyceny własności intelektualnej, uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności intelektualnej

Technoczno-środowiskowy
• doradztwo technologiczne, projektowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu rozwijanego pomysłu na środowisko
• przeprowadzenie audytu, opracowanie strategii wzorniczej i wdrożenia produktu z wykonaniem analizy jego potencjału technologicznego.
• przeprowadzenie audytu organizacji, wraz z opracowaniem norm produkcyjnych oraz strategii rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym w firmie
• dokonanie szczegółowej analizy potencjału technologicznego produktu

Dane kontaktowe

Adres
ul. Żytnia 15a/2
Kod pocztowy
01-014
Dodatkowy adres email
k.suchowolak@goglobalgroup.pl
Telefon
NIP
1132668830
Skip to content