Accnet Sp. z o.o.

Szczegóły

Accnet Sp. z o.o.

Accnet Sp. z o. o. jest firmą konsultingową świadczącą profesjonalne usługi doradcze, dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na rynku polskim. Misją spółki jest wsparcie właścicieli oraz pracowników w rozwoju i zwiększaniu rynkowej wartości zarządzanych biznesów. Wiedza i praktyczne kompetencje eksperckie zespołu Accnet koncentrują się na obszarach zarządzania, finansów, prawa oraz szeroko rozumianego marketingu, w tym marketingu internetowego. Zespół spółki Accnet tworzą doświadczeni profesjonaliści i praktycy biznesu. Dzięki bogatemu i praktycznemu doświadczeniu zarządczemu i biznesowemu ekspertów firmy, klienci otrzymują pełen pakiet doradczy pozwalający na osiągnięcie wymiernych wyników przez swoje przedsiębiorstwa. Do głównych obszarów działania spółki należą: a) Finanse W szczególności: 1. Analizy finansowe, w tym m.in. wyników działalności przedsiębiorstw, rentowności linii biznesowych 2. Analiza due diligence 3. Plany naprawcze z uwzględnieniem instrumentów rządowego pakietu pomocowego 4. Opracowanie/ aktualizacja i wdrożenie narzędzi kontrolingowych Doradztwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa b) Zarządzanie i organizacja Podstawowy zakres usług: 1. Interim Management 2. Mapowanie i optymalizacja procesów, w tym Lean Management 3. Zarządzanie zmianą w procesie produkcyjnym 4. Analiza możliwości automatyzacji procesów 5. Audyt organizacyjny, w tym audyt i przygotowanie planu działania firmy w warunkach kryzysu . c) Marketing W tym obszarze zespół spółki posiada doświadczenie w zakresie: 1. Audytu marketingowego- usługa doradcza polegająca na analizie otoczenia rynkowego firmy oraz jej działań marketingowych 2. Opracowania kompleksowego, zaawansowanego planu marketingowego –usługa doradcza dająca przedsiębiorcy pełen obraz czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta, które firma chce zaspokoić 3. Budowania strategii marketingowej, strategii marki oraz strategii komunikacji; 4. Opracowania planu marketingowego; 5. Promocji marki w social mediach; 6. Brandingu marki 7. Tworzenia i prowadzenia kampanii promocyjnych; 8. Doradztwa w procesie tworzenia i rozwijania stron www; 9. Opracowania planu marketingowego 10. Badania i analizy rynku 11. Copywritingu. d) Usługi prawno-podatkowe dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa W szczególności usługi takie jak: 1. Doradztwo w procesie tworzenia, podziału, zbycia i nabycia podmiotów, zorganizowanych części przedsiębiorstw Analiza zapisów umów oraz renegocjacje umów 2. Doradztwo prawne w zakresie korzystania z rządowego pakietu antykryzysowego 3. Doradztwo prawne dotyczące nienależytego wykonania lub nie wykonania zobowiązań 4. Doradztwo prawno – pracownicze 5. Doradztwo dotyczące zmiany modelu biznesowego – ocena regulacji prawnych związanych np. z nową branżą czy nowym sposobem dystrybucji 6. Wydanie opinii prawno-podatkowej, interpretacji 7. Doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców 8. Sporządzenie dokumentacji dot. przetargów.

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
nie dotyczy Al. Jana Pawła II / 3A/27, 80-462 Gdańsk, Poczta: Gdańsk
Telefon
Telefon komórkowy
Komunikator
nie dotyczy
Strona www
NIP
5842790608
Skip to content