Agnieszka Langowska

Szczegóły

Agnieszka Langowska

Business Psychologist, Leadership & Team Developer, Business Strategy and Communication, Psycholog biznesu, Specjalizuję się rozwoju: Przywództwa, Zespołów, Strategii biznesowej i Komunikacji. Dyplomowany coach, członek Izby Coachingu (pełniła funkcję wicedyrektora mazowieckiego oddziału IC), była wykładowcą WSB w Gdańsku rok akademicki 2016/2017 – była opiekunem merytorycznym i wykładowcą kierunku Zarządzanie w Bankowości - studia podyplomowe, oraz w Gdyni wykładowcą Zarzadzania Wiedzą w Oświacie na kierunku Zarzadzanie w Oświacie. Absolwentka Akademii Psychobiologii – prowadzi praktykę, konsultacyjną w tej dziedzinie. Z biznesem pracuje jako psycholog biznesu, coach (zespoły i grupy, oraz praca indywidualna), mentor, konsultant oraz trener. Ukończyła liczne szkolenia wzbogacające i utrzymujące wysokie standardy oferowanych usług. W pracy wykorzystuję prowokatywność: prowadzę coaching (indywidualny, oraz zespołów), szkolenia (przywództwo i zarządzanie, odporność psychiczna, sprzedaż, komunikacja i asertywność), przeprowadzam też analizę (stylów przywództwa, oraz odporności psychicznej), oferuję również konsultacje i pracę rozwojową w tym zakresie. Koncentruję się na relacjach, właściwiej kalibracji aktywności (osobistej, zespołowej czy organizacyjnej) rozwijaniu wpływu i odpowiedzialności przy jednoczesnym odpuszczaniu obciążającej kontroli. Jestem praktykiem zarządzania i sprzedaży. Pomagam odkryć i zagospodarować niewykorzystany potencjał i usprawnić skuteczność prowadzonych działań, pracuje przy tworzeniu i opracowaniu strategii, planów, procedur. W programie jestem doradcą i wspieram w działaniach z obszarów: Zarządzanie i organizacja oraz Marketing. Pracowała na różnych stanowiskach i w różnych branżach: nieruchomości, usługi budowlane, usługi księgowe, finansowa i szkoleniowo - doradcza. Pełniąc funkcje min.: koordynatora, księgowej, sprzedawcy/doradcy, trenera, coacha, konsultanta. W branży finansowej – w departamencie współpracy z przedsiębiorstwami jednego z wiodących banków w Polsce, zaczynała od stanowiska doradcy klienta – poprzez starszego, eksperta, zastępcę dyrektora po pełnienie funkcji dyrektora regionalnego. Była też dyrektorem jednego z pism life-stylowych, zajmowała się m.in.; budowaniem i wdrażaniem strategii marketingowej, budową, wdrażaniem i zarzadzaniem zespołem dziennikarzy-konsultantów, oraz kontaktem z kluczowymi klientami. Ostatecznie zajęła się szkoleniami i rozwojem, gdzie w latach 2018-2019 pełniła funkcje wicedyrektora regionalnego mazowieckiego oddziału Izby Coachingu – zrzeszającej coachów w Polsce - Izby Gospodarczej. Dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w obszarze komunikacji, negocjacji, sprzedaży, zarządzania, budowy zespołów, strategii i wizerunku, oraz obsługi klienta. Obszary specjalizacji:  budowa i wzmacnianie świadomości menedżerskiej/biznesowej,  komunikacja i relacje w biznesie,  budowanie świadomej asertywnej postawy w biznesie,  praca nad efektywnością kadry menadżerskiej (budowa zespołu, zmiana, konflikt)  odwaga i autentyczność - zintegrowane przywództwo – analiza, rozwój  praca nad efektywnością, zaufaniem współpracą w zespole,  odporność psychiczna w zarządzaniu – badania i rozwój (menedżerowie, zespoły zarządzające)  odporność psychiczna w przywództwie, biznesie i w domu  zmiana – proces i efekty,  strategie scenariuszowe (scenariusz: czarny, różowy i inne warianty)  coaching executive, menedżerski,  coaching zespołów oraz grupowy,  treningi interpersonalne, Kursy i szkolenia:  Zintegrowane przywództwo – Coaching4you warsztaty licencyjne AQR International  Odporność psychiczna w zarządzaniu – Coaching4you na licencji AQR International  MAT – Rapid Growth level I – certyfikat  Coaching Grupowy i Zespołowy – semestralna Szkoła Pracowania Coachingu NOVO,  AsA – niemiecka metoda Asystowanej Aktywizacji – seminarium wdrożeniowe,  Akademia Coachingu Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – studia podyplomowe,  Psychologia w biznesie – studia podyplomowe WSB  Cykl warsztatów zaawansowanych Myślenie Prowokatywne (10 zjazdów)- Provocare Instytut Komunikacji Provokatywnej  Przywództwo – warsztaty z końmi Akademia Alogo  NLP w sprzedaży, Gdańska Akademia Kształcenia Menedżerów  II i III st. Międzynarodowej Certyfikacji Coachingu Prowokatywnego - Jeroen Stek (II st.) dr Noni Hofner (III st.)  Szkoła Coachingu Grupowego i Zespołowego NOVO Pracownia Coachingu  Coaching Kryzysowy, Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego  Szkoła Trenerów Biznesu ODiTK Gdańsk,  Akademia Psychobiologii Vedica  Pomorska Akademia Sprzedaży, model trenerski Sandler Selling System, Zapraszam do współpracy firmy, jak również indywidualne osoby, którym zależy na wysokiej jakości, użyteczności i efektywności podejmowanych działań.

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Bzowa 1 / 10, 80-376 Gdańsk, Poczta: Gdańsk
Email
Dodatkowy adres email
a.lang@wp.pl
Telefon
NIP
5831384247
Skip to content