Boundless Development

Szczegóły

Boundless Development

Dla firm z sektora MSP świadczymy usługi doradcze z zakresu rozwoju na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Zakresem obejmują one działania związane z analizą i badaniem rynków, wyznaczaniem działań strategicznych w obszarze organizacyjnym i marketingowym oraz wsparcie ich realizacji. Usługi są świadczone przez grupę ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w ściśle określonych zakresach obejmujących prowadzenie badań.

Wykaz usług

  • analiza rynku - działania przeprowadzane metodą desk-research, obejmujące rynek krajowy lub rynek zagraniczny
  • przeprowadzanie badań metodami CAWI, CATI, IDI, FGI - działania o kompleksowym charakterze obejmujące planowanie, opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań na rynku krajowym lub rynkach zagranicznych
  • opracowanie strategii - planowanie rozwoju firm w zakresie strategii rozwoju produktów, strategii marketingowych/PR/CSR

Dane kontaktowe

Social media
Strona www
NIP
9492251131
Skip to content