Design and Business Sp. z o.o.

Szczegóły

Design and Business Sp. z o.o.

Design and Business sp. z o.o. to podmiotu specjalizujący się w szeroko rozumianych usługach doradczych. Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń, doradztwa oraz audytu wzorniczego, jak również akredytację i pozytywny audyt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.22/00005/2016 oraz Ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych. Jest również członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z ramienia, której prowadzi działania proeksportowe jako broker.

Przeznaczeniem i misją firmy jest działanie odpowiedzialnie społecznie wraz z nutą designu. W ramach działalności prowadzonej od 2000 roku a następnie przekształconej w spółkę z o.o. firma z powodzeniem pozwoliła polskim przedsiębiorstwom na wzrost kompetencji pracowników, uzupełnienie umiejętności kadry kierowniczej, wdrożenie optymalnych instrumentów zarządczych, opracowanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej oraz zmapowanie procesów operacyjnych.

Design and Business jest wiodącym wykonawcą audytów oraz strategii wzorniczych, których celem jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi. W ramach tych działań Design and Business analizuje dotychczasowy poziom wzornictwa w firmie pod kątem tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów i usług, model biznesowy, technologię, strukturę organizacyjną, proces komunikacji, strategię marketingową, potrzeby w zakresie zarządzania wzornictwem, ofertę klienta pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego oraz opracowuje rekomendację na potrzeby projektowania nowych produktów. Ponadto spółka przy współpracy z kancelarią Brzezicki i Gierszewski świadczy również usługi z zakresu ochrony prawnej własności intelektualnej. Uzyskuje ochronę na przedmioty własności intelektualnej i przemysłowej. Doradza w budowie strategii ochrony własności intelektualnej. Wykonuje analizę i badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, przygotowuje dokumentację i dokonuje zgłoszenia ochrony wzoru przemysłowego, prowadzi postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji. Przeprowadza transakcje dotyczące przedmiotów własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prawami własności intelektualnej.

Z kolei przy współpracy ze specjalistami z zakresu BHP, spółka świadczy pakiet usług doradczych z zakresu zachowania ciągłości produkcji i realizacji zleceń w czasie zagrożenia epidemicznego jak również zarządzania operacyjnego w sytuacjach kryzysowych. Spółka wypracowała również autorską procedurę realizacji szkoleń opartą o biznesową relację z audytorium.

Ponadto firma świadczy usługi doradcze w zakresie rozwoju firmy, których celem usługi jest podnoszenie zdolności organizacji do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług poprzez budowanie dedykowanych działów i zespołów badawczo-rozwojowych. Wyróżnikami prowadzonych przez spółkę usług są:

  • dobór najwyższej klasy specjalistów - osoby współpracujące z Design and Business sp. z o.o. to nie tylko trenerzy/wykładowcy, ale przede wszystkim doradcy/mentorzy biznesu/praktycy
  • przygotowanie zindywidualizowanych i spersonifikowanych usług w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, trendów rynkowych oraz poziomu wiedzy pracowników
  • spotkania audytowe powdrożeniowe – w wyniku prowadzonych usług firma otrzymuje raport rekomendacji zarządczych. W toku świadczonych usług wraz z uczestnikami tworzony jest dedykowany materiał proceduralny dla firm pozwalający na utrzymanie określonych standardów w każdej organizacji.

Dane kontaktowe

Adres
Sopot, ul. Majkowskiego 30/1
Kod pocztowy
81-717
Dodatkowy adres email
kszkoda@designandbusiness.pl
Telefon komórkowy
NIP
5851472894
Skip to content