Euro Lider Group Sp. z o.o.

Szczegóły

Euro Lider Group Sp. z o.o.

Euro Lider Group to firma consultingowo-doradcza z 12-letnim doświadczeniem, reprezentowana przez grupę współpracujących ze sobą ekspertów w obszarze zarządzania i organizacji, finansów, marketingu, eksportu oraz specjalistycznego doradztwa w zakresie dostosowania działalności do reżimu sanitarnego dla sektora MSP.

Budujemy swój wizerunek w oparciu o wysoką skuteczność, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta.

Główne obszary usług doradczych dla MSP:

Zarządzanie i organizacja:

 • Opracowanie strategii, w tym strategii antykryzysowej,
 • Audyt organizacyjny, w tym audyt i przygotowanie planu działania firmy w warunkach kryzysu,
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów – poprawa gospodarowania zasobami w aspekcie ograniczonego dostępu,
 • Analiza możliwości zmiany profilu działania, przebranżowienia,
 • Analiza możliwości automatyzacji procesów,
 • Doradztwo związane z reorganizacją łańcucha dostaw,
 • Zarządzanie zmianą w procesie produkcyjnym,
 • Audyt organizacyjny, audyt innowacyjności – usługi doradcze polegające na analizie organizacji przedsiębiorstwa bądź analizie możliwości wprowadzenia innowacji w firmie,
 • Opracowanie struktury organizacyjnej, kart stanowiskowych, systemu motywacyjnego – usługa doradcza polegająca na stworzeniu powyższych dokumentów w oparciu o specyfikę i filozofię danej firmy,
 • Usprawnianie procesów biznesowych – usługa doradcza polegająca między innymi na zaproponowaniu nowego systemu zarządzania procesami biznesowymi.

Finanse:

 • Analizy i modele finansowe, ocena opłacalności inwestycji, wyceny – doradztwo związane z analizą finansową planów inwestycyjnych firmy,
 • Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i trwałych, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • Wdrożenie planowania finansowego, budżetowania, kalkulacje kosztów wytworzenia – doradztwo polegające na usprawnieniu działalności finansowo – księgowej przedsiębiorstwa,
 • Analiza due diligence,
 • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć i/ lub działalności operacyjnej (pożyczki, kredyty, fundusze unijne oraz krajowe),
 • Plany naprawcze z uwzględnieniem instrumentów rządowego pakietu pomocowego,
 • Tworzenie studium wykonalności,
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa (w tym due diligence dla sprzedającego).

Marketing:

 • Badania i analiza rynku, a także nowych grup docelowych,
 • Opracowanie kompleksowego, zaawansowanego planu marketingowego – usługa doradcza dająca przedsiębiorcy pełen obraz czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta, które firma chce zaspokoić,
 • Audyt marketingowy – usługa doradcza polegająca na analizie otoczenia rynkowego firmy oraz jej działań marketingowych,
 • Doradztwo public relations – doradztwo związane z kreowaniem wizerunku firmy,
 • Formułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji,
 • Doradztwo w zakresie rozwoju sprzedaży internetowej,
 • Analiza wybranych rynków, w tym poszukiwanie nowych rynków zbytu, grup docelowych.

Eksport:

 • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej zagranicą - usługa doradcza polegająca na weryfikacji zagranicznych partnerów biznesowych, konstruowaniu umów w oparciu o prawo w danym kraju,
 • Zalecenia w zakresie wejścia na rynki zagraniczne, przygotowanie planu rozwoju eksportu (audyt eksportowy) -usługa doradcza pozwalająca przedsiębiorcy zaplanować kierunki eksportu, jakie będzie rozwijał, zorientowanie się w jakich krajach byłby popyt na jego produkty czy usługi,
 • Marketing wystawienniczy – usługa doradcza polegająca na przygotowaniu i organizacji udziału firm w targach.

Specjalistyczne doradztwo w zakresie dostosowana działalności do reżimu sanitarnego:

 • Specjalistyczne doradztwo w zakresie dostosowana działalności do reżimu sanitarnego

Dane kontaktowe

Adres
Gdynia, Wzgórze Bernadowo 301
Kod pocztowy
81-583
Dodatkowy adres email
spektrum@euro-lider.pl
Telefon
Telefon komórkowy
NIP
5891956925
Skip to content