European Projects Group Sp. z o.o.

Szczegóły

European Projects Group Sp. z o.o.

European Projects Group od 2007 roku buduje solidną pozycję na rynku szeroko rozumianych usług konsultingowych. Zrealizowaliśmy ponad 700 projektów dla przedsiębiorstw, samorządów czy fundacji. W większości były to projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe.

Oferta European Projects Group obejmuje profesjonalne usługi doradcze dla firm, z następujących dziedzin:

  • Strategie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw
  • Analiza finansowa
  • Doradztwo marketingowe
  • Wspieranie internacjonalizacji

Przy czym wiodącym obszarem naszych usług jest doradztwo związane z finansami oraz marketingiem. W skład usług związanych z doradztwem finansowym wchodzą m.in.:

  • analizy opłacalności badające potencjał i rentowność zakładanej inwestycji, przy uwzględnieniu składowych, tj. wartość nakładów, potencjalne przychody wynikające z realizacji projektu oraz koszty związane z ich uzyskaniem
  • projekcje podstawowych zestawień finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) bazujące na przyjętych założeniach
  • analizy porównawcze, czyli zestawienie wybranych wartości (np. zysków, poziomu sprzedaży, kosztów itp.) wyliczonych dla wybranego okresu w różnych firmach czy przedsięwzięciach lub różnych jednostek czasu w zakresie jednego przedsiębiorstwa czy projektu
  • analizy wskaźnikowe (m.in. ROE, ROA, ROS, rotacje aktywów, struktury kapitałowej i wiele innych) pokazujące różnice pomiędzy wybranymi wielkościami i wyrażenie tych zmian w postaci liczbowej, stanowiąc rozwinięcie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat

Eksperci przygotowują raporty finansowe na potrzeby między innymi: biznesplanów, studiów wykonalności inwestycji, dotacji, kredytów komercyjnych, indywidualnych wymogów klientów. Doświadczenie zdobyte przy planowanych i rozliczanych projektach sprawia, że wśród zawiłości analiz finansowych poruszamy się bardzo sprawnie. Nasza gruntowna ekspertyza precyzyjnie odzwierciedla kondycję badanego przedsiębiorstwa i spełnia wymagania instytucji do których jest kierowana. Ponadto, ze względu na coraz większe zainteresowanie realizacją projektów, firma dynamicznie się rozwija, poszerzając swoją ofertę o nowe usługi:

  • wzmocnienie pozycji eksportowej w zakresie organizacji misji gospodarczych i targów
  • tworzenie strategii biznesowych dla przedsiębiorstw, w celu sprecyzowania ich długofalowych celów oraz doboru optymalnych kierunków działania.

W ramach wymienionych zadań planujemy działania niezbędne do rozwoju firm, pozyskiwania nowych kontrahentów, wykonujemy kampanie marketingowe itp. Szczegółowej analizie poddajemy aktualny stan przedsiębiorstwa, a w efekcie wprowadzamy niezbędne modyfikacje w zakresie alokowania zasobów. Diagnozujemy słabe strony i możliwości firmy, monitorujemy również jego otoczenie (konkurencję i rynek).

Doradzamy także w zakresie tworzenia optymalnego zestawu procedur i schematu organizacji. Na każdym etapie prac dokładamy wszelkich starań, by opracowane materiały stanowiły zestaw praktycznych i użytecznych wskazówek dla klientów, wspomagających podejmowanie decyzji w nawet najbardziej zmiennym otoczeniu rynkowym. Nadrzędnym celem w naszej działalności jest profesjonalna i uczciwa obsługa oraz rzetelna realizacja powierzonych nam zadań.

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i dopasowujemy usługi do ich oczekiwań. Dbamy by stan naszej wiedzy był zawsze aktualny. Na bieżąco monitorujemy zmieniające się wytyczne, przepisy czy rozporządzenia. Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług są rekomendacje zadowolonych klientów.

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Gdańsk, ul. Wodnika 44/1
Kod pocztowy
80-299
Dodatkowy adres email
m.dabrowski@europg.pl
Telefon
Telefon komórkowy
Strona www
NIP
9571013615
Skip to content