Fabryka Biznesu i Finansów Sp. z o.o.

Szczegóły

Fabryka Biznesu i Finansów Sp. z o.o.

Fabryka Biznesu i Finansów Sp. z o.o. zajmuje się mentoringiem i doradztwem biznesowym dla małych i średnich firm, jest to zespół  ekspertów - praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

W swoim portfolio posiadamy szereg realizacji odpowiadających obszarowi Finanse ujętym w katalogu specjalistycznych usług doradczych, w tym:

  • Usługi doradcze w zakresie podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzania przedsiębiorstwem
  • Wsparcie od momentu podjęcia decyzji o założeniu własnego biznesu, poprzez przejście ścieżki związanej z rejestracją działalności, po świadczenie usług księgowych na końcu.
  • Audyty księgowe i organizacyjne, doradztwo księgowe
  • Opracowywanie biznesplanów
  • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć i/ lub działalności operacyjnej (fundusze unijne oraz krajowe)
  • Rozliczanie pozyskanego dofinansowania lub innego wsparcia finansowego
  • Opracowywanie analiz finansowych
  • Współpraca z instytucjami okołobiznesowymi
  • Usługi księgowe, w szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość)

Dane kontaktowe

Adres
Słupsk, ul. Portowa 13B lok. 1.80
Kod pocztowy
76-200
Telefon komórkowy
Social media
Strona www
NIP
8393229441
Skip to content