Firma Doradcza ISOTOP SC A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek

Szczegóły

Firma Doradcza ISOTOP SC A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek

Jesteśmy firmą konsultingową i oferujemy usługi w zakresie doradztwa związanego z wdrażaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO/IEC 17025 w laboratoriach badawczych i wzorcujących. Nasze usługi dotyczą także doradztwa dla firm z branży chemicznej w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH, kart charakterystyki, etykiet dla chemikaliów oraz CLP (GHS).

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Gdańsk, ul. Sowińskiego 4/6
Kod pocztowy
80-143
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
Strona www
NIP
5833132656
Skip to content