Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Szczegóły

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Jesteśmy organizacją będącą związkiem pracodawców, powstałą 29 lat temu. Zrzeszamy około 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jesteśmy jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. Odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców.  Jesteśmy również platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotorem najlepszych praktyk biznesowych. Naszą misją jest wspomaganie rozwoju francusko-polskich relacji gospodarczych. Dzięki dwujęzycznemu i dwukulturowemu zespołowi organizujemy misje handlowe, mające na celu wsparcie polskiego i francuskiego eksportu i importu i znalezienie potencjalnych klientów lub podwykonawców, towarzyszymy firmom w czasie spotkań biznesowych (tłumaczenia ustne i pisemne) lub na targach branżowych, przygotowujemy opracowania sektorowe.

Dane kontaktowe

Adres
Al. Jerozolimskie 93, Warszawa
Kod pocztowy
02-001
Dodatkowy adres email
ccifp@ccifp.pl
Telefon
Social media
Strona www
NIP
5261737417
Skip to content