Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji

Szczegóły

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem, a cały wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe. Intencją Fundacji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym. Filarem platformy współpracy będzie centrum wspierania naukowca oraz centrum wspierania przedsiębiorcy. W ramach centrum wspierania naukowca, otrzyma on pomoc w budowaniu dorobku naukowego, aplikowaniu o środki na działalność badawczo-rozwojową, ochronie własności intelektualnej oraz komercjalizacji wydatków. W ramach centrum wspierania przedsiębiorcy zainteresowany otrzyma pomoc w ocenie potencjału i potrzeb technologicznych oraz w pozyskiwaniu kadry mogącej przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe, wsparcie eksperckie w obszarze pomysłu na inwestycje oraz w komercjalizacji wypracowanych innowacyjnych rozwiązań. Instytucja aktywnie nawiązuje i realizuje współpracę z otoczeniem naukowym i gospodarczym.

Dane kontaktowe

Adres
ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław
Kod pocztowy
54-206
Dodatkowy adres email
sekretariat@fbri.pl
Telefon komórkowy
Strona www
NIP
8943100630
Skip to content