Jacek Antczak Sales Team

Szczegóły

Jacek Antczak Sales Team

Wspieram firmy w analizie i usprawnianiu procesów biznesowych oraz pomagam zbudować system mierników, wspierających zarządzanie kluczowymi obszarami działalności. Bazą realizowanych usług doradczych jest metodyczna diagnoza organizacji i kreowanie przewag rynkowych. 

Zakres świadczonych usług doradczych skupia się na analizie realizowanych w organizacji procesów, czego efektem jest ich ewidencja i zdefiniowanie procesów głównych - odpowiedzialnych za tworzenie wartości dla klienta oraz pomocniczych. Wytypowanie kluczowych procesów stanowi podstawę do ich optymalizacji przy pomocy modelowania, mapowania, odpowiadając jednocześnie na pytanie jak dostarczać wartość klientowi szybciej, taniej, w wyższej jakości, a przede wszystkim lepiej od konkurencji.

W wyznaczaniu pozycji konkurencyjnej wykorzystujemy metodę benchmarkingu opartego o badania oczekiwań i preferencji klientów. Kolejnym elementem diagnozy organizacji, wspierającym jednocześnie określenie pozycji konkurencyjnej jest wskazanie Kluczowych Czynników Sukcesu, definiowanych z perspektywy procesu, klienta i biznesu. Elementem uzupełniającym, umożliwiającym uchwycić kontekst biznesowy są badania kultury i struktury organizacyjnej oraz określenie fazy rozwoju organizacji i stojących przed nią wyzwań.

Dane kontaktowe

Adres
Gdynia, ul. Leśna 33 lok. 7
Kod pocztowy
81-549
Telefon
Social media
Strona www
NIP
5832593823
Skip to content