Kancelaria Adwokacka Karolina Bobrowska

Szczegóły

Kancelaria Adwokacka Karolina Bobrowska

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego. Kancelaria oferuje kompleksową reprezentację procesową, w tym sporządzanie wszelkich pism procesowych m.in. pozwów, odpowiedzi na pozew, pism procesowych w trakcie postępowania, środków odwoławczych. Kancelaria oferuje reprezentację również na etapie postępowania egzekucyjnego. W zakresie prawa kontraktowego Kancelaria oferuje sporządzenie projektów umów, opiniowanie zawartych umów, wykładnię wzajemnych zobowiązań stron, nadzór nad wykonaniem zobowiązań stron. W zakresie prawa handlowego Kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz ich organów polegającą m.in. na przygotowaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, projektów dokumentów wewnętrznych uchwał, aktów korporacyjnych, doradztwa prawnego w zakresie uzyskania zezwoleń lub koncesji. Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa ubezpieczeniowego polegającego m.in. na audycie polis ubezpieczeniowych zawartych przez klienta, reprezentacji w zakresie likwidacji szkód. Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie likwidacji ujemnych skutków wynikających z epidemii COVID-19 w tym m.in. opiniowania możliwości skorzystania z pomocy publicznej, wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto, Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego związanego z ochroną danych osobowych (RODO), a także dotyczących programów oszczędnościowych PPE, PPK.

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
34 STAROWIEJSKA / 3, 80-534 GDAŃSK, Poczta: GDAŃSK
Dodatkowy adres email
kancelaria@adw-bobrowska.pl
Telefon
NIP
9571057021
Skip to content