Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak

Szczegóły

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak

Kancelaria istnieje od 2011 roku i świadczy usługi doradcze na rzecz szeroko rozumianych przedsiębiorców.

Zespół kancelarii oferuje usługi doradcze m.in. z następujących zakresów:

 • prawo
 • prawne aspekty zatrudnienia
 • nieruchomości
 • e-commerce
 • ochrona danych osobowych, w tym RODO
 • podatki

W ramach doradztwa prawnego zrealizowano m.in. takie projekty jak:

 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, a także stowarzyszeń i fundacji – przygotowanie struktur oraz rejestracja
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów w obrocie handlowym
 • sporządzanie projektów dokumentów prawnych (pism, porozumień)
 • windykacja należności (prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych)
 • prawo pracy (weryfikacja działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności z przepisami prawa pracy, przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, opracowywanie indywidualnych umów o: pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, reprezentacja pracodawców przed organami państwowymi oraz sądami pracy)
 • korporacyjna obsługa spółek prawa handlowego (obsługa posiedzeń organów spółek, opracowywanie projektów uchwał, regulaminów, statutów, udział w posiedzeniach organów spółek)
 • łączenie, podział, przekształcenie i likwidacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • restrukturyzacja kapitałowa podmiotów i grup kapitałowych
 • wsparcie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • udział w rozmowach handlowych i negocjacjach
 • analiza i doradztwo w zakresie bieżących decyzji biznesowych
 • prowadzenie audytów prawnych przedsiębiorców typu due dilligence
 • przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej z różnych dziedzin prawa m.in.: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Gdańsk, ul. Grudziądzka 10/31
Kod pocztowy
80-414
Dodatkowy adres email
biuro@gk-legal.pl
Telefon
Strona www
NIP
9570712920
Skip to content