Lean Consulting Artur Żołądowski

Szczegóły

Lean Consulting Artur Żołądowski

Doradztwo dla firm produkcyjnych i usługowych w zakresie zarządzania operacyjnego z wykorzystaniem metod Lean Management zgodnymi z filozofią Ciągłego Doskonalenia. Poprzez optymalizację kosztowa, poprawę jakości oraz terminowości bezpośrednio przyczyniamy się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz do ich lepszego przystosowania się do zmiennego otoczenia.

Zajmujemy się zarówno kompleksowym wdrożeniem programu Lean jak i jego poszczególnymi elementami takimi jak:

  • Mapowanie strumienia wartości - identyfikacja strat w procesach oraz propozycja rozwiązań
  • Program pomysłów pracowniczych - uwolnij potencjał załogi
  • KPI - kluczowe wskaźniki wydajności procesów
  • 5S oraz zarządzanie wizualne - szybki awans na kolejny poziom zarządzania produkcją. Podwaliny pod dalsze doskonalenie
  • Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł - jeżeli brakuje nam capacity
  • SMED - skrócenie czasu przezbrojeń wybranych maszyn
  • Budowa systemów Kanban oraz supermarketów produkcyjnych - gdy mamy problem z logistyką wewnętrzną oraz dużym poziomem zapasu w produkcji
  • Szkolenia

Dane kontaktowe

Adres
Stary Las, Stary Las 2A
Kod pocztowy
83-200
Dodatkowy adres email
zoladowski.artur@gmail.com
Telefon
NIP
5792139353
Skip to content