Łukasz Gołębiewski

Szczegóły

Łukasz Gołębiewski

Firma Łukasz Gołębiewski od 8 lat zajmuje się usługami doradczymi z zakresu dążenia firm do doskonałości operacyjnej. Osiąga to poprzez korzystanie z nowoczesnych form zarządzania opartych o controlling finansowy i operacyjny (ABC Costing, Throughtput Accounting), lean management oraz zwinne zarządzanie projektami. Jej Klientami są zarówno firmy z branż produkcyjnych, jak i usługowych. Do tej pory współpracowała z 7 Klientami, najkrótszy projekt trwał 3 miesiące, natomiast najdłuższy 2 lata. Podczas 8 lat działalności firma wypracowała dla swoich Klientów ok 150 mln PLN oszczędności. Główne obszary działalności firmy: analiza wyników firmy, kalkulacja rentowności produktów, Klientów oraz kanałów sprzedaży, analiza zwrotów z inwestycji, obliczanie kosztów wytworzenia, due dilligence, tworzenie modeli budżetowych, implementacja raportów controllingowych (produkcyjnych, usługowych oraz logistycznych), audyty organizacyjne, mapowanie i modelowanie procesów produkcyjnych (VSM) i usługowych (BPMN), wdrażanie nowych struktur organizacyjnych, opracowywanie matryc kompetencji będących podstawą do budowania ścieżek rozwoju pracowników i systemów motywacyjnych, opracowywania i wdrażania systemów zarządzania projektami według metodologii agile, wdrażanie narzędzi lean (TPM, SMED, VSM, WZW, Hoshin Kanri)

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Miłosza 45a / 6, 80-126 Gdańsk, Poczta: Gdańsk
Telefon
NIP
7761651714
Skip to content