Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych

Szczegóły

Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych

Prowadzę specjalistyczną firmę prawniczą, która działa w formie butikowej kancelarii prawniczej. Specjalnością Kancelarii są zamówienia publiczne. Doświadczenie Kancelarii znacznie wykracza poza standard, dzięki udziałowi w niezwykłych i niespotykanych na skalę europejską projektach. Zgodnie z misją Kancelarii świadczone usługi mają charakter kompleksowy, od etapu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez wykonywanie umowy o zamówienie publiczne, na dochodzeniu roszczeń w związku z wykonywaniem umowy o zamówienie publiczne skończywszy. Specjalizacją Kancelarii są spory sądowe i arbitrażowe w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym prewencja i kształtowanie treści umowy w taki sposób, aby dochodzenie roszczeń było efektywne dla każdej ze stron. Kancelaria posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z niesłusznymi korektami finansowymi. Od 2005 r. prowadząc Biuro Ekspertyz Sądowych jestem biegłym sądowym w specjalności zamówienia publiczne oraz w specjalności bankowość uniwersalna. Biuro Ekspertyz Sądowych jest autorem kilkudziesięciu opinii w postępowaniach sądowych, a także opinii na zlecenie organów prowadzących postępowania przygotowawcze w postępowaniach karnych. Opinie te dotyczyły postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz bankowości uniwersalnej, głównie kredytów pseudowalutowych, tzw. frankowych. Biuro Ekspertyz Sądowych jest także autorem szeregu opinii prywatnych, na zlecenie uczestników postępowania sądowego lub przygotowawczego. W ostatnim czasie są to głównie opinie dotyczące umów o kredyty pseudowalutowe, tzw. frankowe. Biuro Ekspertyz Sądowych świadczy usługi w zakresie obliczania kwoty roszczenia wobec banku – wartości przedmiotu sporu, a Kancelaria kompleksowo prowadzi obsługę prawną spraw sądowych dotyczących kredytów pseudowalutowych (tzw. frankowych).

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Inżynierska 88A / 7, 81-529 Gdynia, Poczta: Gdynia
Telefon
NIP
5782116729
Skip to content