NEXUM Sp. z o.o.

Szczegóły

NEXUM Sp. z o.o.

Nexum jest firmą doradczą – Ośrodkiem Innowacji posiadającym akredytację Ministra Rozwoju i Technologii. Świadczymy szeroki zakres usług proinnowacyjnych, których adresatami są głównie przedsiębiorstwa w tym szczególnie sektora MSP. Zakres oferowanych usług obejmuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów służących wdrożeniu innowacji (produktowej, procesowej, organizacyjnej. marketingowej) w tym m.in.:

- audyty i doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań,

- opracowanie modeli finansowych wdrożenia,

- doradztwo w zakresie zarządzania wartością intelektualną, badania stanu techniki

- doradztwo w zakresie budowy i optymalizacji procesów

- wsparcie w opracowywaniu raportów, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do wdrożenia innowacji

- usługi doradcze wspierające realizację badan przemysłowych i prac rozwojowych

- badania rynków, badania marketingowe i całościowe opracowanie strategii wdrożenia / strategii marketingowej

- opracowanie planów wdrożenia wraz z analizą ryzyk

- zarządzanie projektami w tym planowanie, wsparcie w realizacji, monitoring i ewaluacja

- audyty zewnętrzne

Pozyskane kontakty pozwalają również na wsparcie doradcze klientów w pozyskiwaniu wykonawców, dostawców technologii, ekspertów branżowych oraz pośrednictwa i prowadzeniu negocjacji między stronami.

 

Ośrodek realizuje również usługi wspierające finansowanie aktywności innowacyjnej w tym:

- pozyskiwanie dofinansowania na projekty badawcze i inwestycyjne

- opracowanie opinii o innowacyjności, biznes planów, studiów wykonalności, prognoz finansowych na potrzeby finansowania zwrotnego

- doradztwo w zakresie uzyskiwania zezwoleń na działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Dane kontaktowe

Adres
ul. Jankowicka 23/25; 44-200 Rybnik
Kod pocztowy
44-200
Dodatkowy adres email
biuro@nexum.com.pl
Telefon
Telefon komórkowy
Strona www
NIP
6423111282
Skip to content