NEXUS Consultants Sp. z o.o.

Szczegóły

NEXUS Consultants Sp. z o.o.

NEXUS Consultants Sp. z o.o. jest polską firmą doradczą z siedzibą w Gdyni. Od 1993 roku aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiej gospodarki. NEXUS wspiera przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez wskazywanie efektywnych rozwiązań, opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania z zakresu marketingu, finansów i organizacji. Działania doradcze w pełni uwzględniają potrzeby klientów oraz ich potencjał. Wybrane usługi doradcze:

Marketing

• Opracowanie kompleksowego, zaawansowanego planu marketingowego
• Audyt marketingowy
• Badania i analiza rynku, badania marketingowe
• Formułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii
komunikacji
• Doradztwo w zakresie opracowania planu marketingowego
• koncepcje nowych ofert produktowych
• strategie zaopatrzenia i dystrybucji
• tworzenie systemów gromadzenia informacji o klientach
• wdrażanie systemów CRM
• badania konkurencji
• strategie produktu: analiza i ocena perspektyw rozwoju rynków
produktów
• analizy działalności marketingowej przedsiębiorstw

Zarządzanie i organizacja

• Audyt organizacyjny, audyt innowacyjności
• Opracowanie struktury organizacyjnej, kart stanowiskowych, systemu
motywacyjnego
• Usprawnianie procesów biznesowych
• Opracowanie strategii, planów rozwoju
• Audyt organizacyjny
• Projektowanie struktur organizacyjnych, opisów stanowisk
• Mapowanie i optymalizacja procesów
• Formułowanie procedur, standardów
• zarządzanie strategiczne
• zarządzanie zmianami

Finanse

• Analizy i modele finansowe, ocena opłacalności inwestycji, wyceny
• Analizy finansowe, wyników działalności przedsiębiorstw
• Ocena opłacalności inwestycji
• Biznesplan
• Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i trwałych,
przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw
• Analiza due diligence
• Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć
• Opracowanie i wdrożenie narzędzi kontrolingowych (m.in. planowania
finansowego, budżetowania, kalkulacje kosztów wytworzenia)
• fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
• analizy przedprywatyzacyjne
• programy restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej
• programy sekurytyzacyjne

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Gdynia, ul. Wielkopolska 403/1.3
Kod pocztowy
81-531
Telefon
Strona www
NIP
5862021161
Skip to content