Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia

Szczegóły

Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (PPNT Gdynia) to przestrzeń dla każdego innowatora. Wspieramy ich, oferując specjalistyczne usługi doradcze. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie.

W ramach projektu „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” (RPO WP 2014-2020, poddziałanie 2.4.2, tzw. TRIPOLIS) pracownicy PPNT Gdynia przygotowali się do świadczenia trzech specjalistycznych usług doradczych:

  1. Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie prawa własności intelektualnej (Informacja Patentowa PPNT Gdynia), kontakt: 58 880 81 98,  patent@ppnt.pl.
  2. Specjalistyczna usługa doradcza „Design management – od koncepcji do wdrożenia”. W ramach usługi firma z sektora MŚP, która zgłosi się do PPNT Gdynia otrzyma kompleksowe wsparcie od etapu opracowywania pomysłu na nowy produkt, usługę lub ekosystemu produktowo-usługowego, aż do momentu wprowadzenia produktu/usługi na rynek. Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Możliwe będzie zrealizowanie pełnego cyklu lub wybranego etapu. Doradztwo będzie bazować na metodologii „design thinking”. Usługa zakłada następujące etapy doradztwa: rozwój nowego produktu – badanie i definiowanie (potrzeb, ceków, użytkowników, grup docelowych, analiza trendów); rozwój nowego produktu – tworzenie koncepcji w oparciu o posiadaną wiedzę, badania, analizę rynku i trendów; rozwój produktu – doradztwo przy tworzeniu prototypu, testowanie i tworzenie ostatecznej wersji. Jednak ścieżka, która zapewni przeprowadzenie procesu od koncepcji do wdrożenia usługi czy też nowego produktu na rynek stanowi dla nich poważne wyzwanie. Wynika to zarówno z braku specjalistycznej wiedzy i umiejętności, jak i z małej świadomości dotyczącej projektowania form produktów, które mają być wprowadzone na rynek. Usługa doradcza Design Management wpisuje się w obszar D katalogu usług specjalistycznych, jednak nie ma odpowiednika w proponowanych przykładowych specjalistycznych usługach. Kontakt: e.chudecka@ppnt.pl, tel. +48 58 88 08 233, info@centrumdesignu.gdynia.pl.
  3. Usługa doradcza z zakresu technik łączonych analizy chemicznej oraz biotechnologii na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Bio Laboratorium PPNT Gdynia oferuje usługi doradcze, badania naukowe, badania stosowane i prace rozwojowe oraz dostęp do infrastruktury badawczej i zespołu ekspertów. Dostarczamy wsparcia merytorycznego poprzez przegląd literatury, zaproponowanie strategii badawczej i planu badań z zakresu nauk przyrodniczych, ochrony środowiska i chemii. W ramach świadczonego doradztwa do każdego zlecenia dobieramy indywidualne metody analizy jakościowej i ilościowej związków metodą chromatografii gazowej (GC i GC-MS) i cieczowej (HPLC). Badania znajdują zastosowanie w kontroli jakości, analizie surowców, sprawdzaniu tożsamości produktu, analizie zanieczyszczeń. Nasi eksperci przygotowują raport, zawierający wyniki analizy wraz z rekomendacją dotycząca kolejnych etapów prac. Realizowana usługa wpływa na wzrost dostępności specjalistycznego laboratorium dla sektora MSP.
    Kontakt: 48 58 880 81 34, biolaboratorium@ppnt.pl, J.Grzenkowicz-Wydra@ppnt.pl

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Kod pocztowy
81-451
Dodatkowy adres email
p.bejrowski@ppnt.gdynia.pl
Telefon
Strona www
NIP
5862138302
Skip to content