Stowarzyszeni „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Szczegóły

Stowarzyszeni „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, działającą od 1995 roku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań zwiększających konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w usługach doradczych i informacyjnych. Nasi doradcy posiadają wszechstronne wykształcenie (studia magisterskie, podyplomowe, MBA, staże zagraniczne, liczne szkolenia w kraju i za granicą) oraz wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród nas są specjaliści w następujących dziedzinach:

  • zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi
  • marketing, sprzedaż, badania rynkowe
  • finanse (zagadnienia księgowe, biznes plany)
  • wspieranie eksportu
  • polskie prawo gospodarcze
  • prawo UE
  • informacja gospodarcza

Przy stowarzyszeniu działa pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network świadczący proinnowacyjne usługi doradcze takie jak audyty innowacyjności, czyli badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, pozwalające na otrzymanie informacji w celu przygotowania rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania innowacjami.

Uczestnicząc w realizacji licznych projektów doradcy Stowarzyszenia mają możliwość rozwijać swoje doświadczenia we współpracy z małymi i średnim firmami przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi doradczych. Przykładem tego jest międzynarodowy projekt „Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing COMPANYs through increased capacity of business intermediaries - SNOwMan“ i model 6-etapowego procesu doradczego wraz z prostym w obsłudze, wygodnym narzędziem diagnozującym sytuację firmy. Przy użyciu modelu doradczego opracowanego w ramach tego projektu doradca może sprawnie zwizualizować problemy w firmie, w obszarach takich jak np.: segmentacja rynku, przewagi konkurencyjne, zarzadzanie zasobami ludzkimi i wielu innych zagadnień wymagających rozwoju w firmie.

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Gdańsk, ul. Piekarnicza 12A
Kod pocztowy
80-126
Dodatkowy adres email
malgorzata.p@swp.gda.pl
Telefon
Strona www
Skip to content