UpStartUp Monika Mrozińska

Szczegóły

UpStartUp Monika Mrozińska

UpStartUp jest firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze, dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na rynku polskim. Misją firmy jest wsparcie pomorskich przedsiębiorców, w szczególności grupy 50+, w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej najczęściej odmiennej od ich dotychczasowego, wykonywanego zawodu. Wiedza i praktyczne kompetencje eksperckie zespołu UpStartUp koncentrują się na obszarach:

 • Prawo
 • Organizacja i zarządzanie
 • IT/ICT

UpStartUp realizuje usługi doradcze zgodnie z indywidulanym zapotrzebowaniem pracodawców. Z uwagi na bezpośrednią̨ współpracę̨ z takimi instytucjami jak: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada dostęp do wyselekcjonowanych trenerów – praktyków, którzy stanowią̨ również wsparcie doradcze.

Wyróżnikami prowadzonych przez firmę usług są:

 • dobór najwyższej klasy specjalistów - osoby współpracujące z UpStartUp to nie tylko trenerzy/wykładowcy, ale przede wszystkim doradcy/mentorzy biznesu/praktycy.
 • przygotowanie zindywidualizowanych i spersonifikowanych usług w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, trendów rynkowych oraz poziomu wiedzy pracowników.
 • spotkania audytowe powdrożeniowe – w wyniku prowadzonych usług firma otrzymuje raport rekomendacji zarządczych.
 • w toku świadczonych usług wraz z uczestnikami tworzony jest dedykowany materiał proceduralny dla firm pozwalający na utrzymanie określonych standardów w każdej organizacji.

W ramach usług doradczych dla MŚP, firma świadczy następujące usługi w danych blokach tematycznych:

Prawo i podatki:

 1. Doradztwo w zakresie uzyskania specjalistycznych pozwoleń, certyfikatów
 2. Doradztwo w zakresie sporządzania umów oraz renegocjacji umów
 3. Doradztwo w procesie tworzenia, podziału, zbycia, nabycia podmiotów, zorganizowanych części przedsiębiorstw
 4. Doradztwo w procesie pozyskiwania ochrony praw własności
 5. Doradztwo w zakresie przetargów
 6. Doradztwo w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 7. Doradztwo prawne w zakresie korzystania z rządowego pakietu antykryzysowego
 8. Doradztwo prawne dotyczące nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań
 9. Doradztwo prawno – pracownicze
 10. Doradztwo dotyczące zmiany modelu biznesowego – ocena regulacji prawnych związanych np. z nową branżą czy nowym sposobem dystrybucji
 11. Doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców
 12. Sporządzenie dokumentacji dot. przetargów.

IT/ICT:

 1. Audyt ICT, opracowanie wniosków, kierunków usprawnień, rozwoju posiadanej infrastruktury ICT
 2. Doradztwo w procesie analizy potrzeb i doboru rozwiązań teleinformatycznych
 3. Doradztwo w zakresie określenia niezbędnych funkcjonalności wobec systemów IT
 4. Doradztwo w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych, informacji

Zarządzanie i organizacja:

 1. Audyt organizacyjny, audyt innowacyjności – usługi doradcze polegające na analizie organizacji przedsiębiorstwa bądź analizie możliwości wprowadzenia innowacji w firmie
 2. Opracowanie struktury organizacyjnej, kart stanowiskowych, systemu motywacyjnego – usługa doradcza polegająca na stworzeniu powyższych dokumentów w oparciu o specyfikę i filozofię danej firmy
 3. Usprawnianie procesów biznesowych – usługa doradcza polegająca między innymi na zaproponowaniu nowego systemu zarządzania procesami biznesowymi
 4. Opracowanie strategii, planów rozwoju
 5. Audyt organizacyjny
 6. Projektowanie struktur organizacyjnych, opisów stanowisk
 7. Mapowanie i optymalizacja procesów
 8. Formułowanie procedur, standardów
 9. Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, w tym m.in. w procesie rekrutacji, opracowanie systemów wynagrodzeń, motywacyjnych, formułowania ścieżek kariery
 10. Coaching

Dane kontaktowe

Adres
Gdynia, Józefa Kiedronia 8/1
Kod pocztowy
81-521
Dodatkowy adres email
monika.mrozinska7@gmail.com
Telefon
Telefon komórkowy
-
Fax
-
Komunikator
-
Strona www
NIP
5862357694
Skip to content