Absolute NDT Kamil Wójtowicz

Szczegóły

Absolute NDT Kamil Wójtowicz

  • Doradztwo w nadzorze oraz nadzory prac spawalniczych poprzez pełnienie funkcji inżyniera spawalnika (uprawnienia IWE / EWE – międzynarodowy / europejski inżynier spawalnik)
  • Doradztwo w nadzorze nad pracami spawalniczymi (grupą spawaczy na danym projekcie)
  • Tworzenie procedur systemowych zgodnie z PN-EN 1090-2, PN-EN ISO 3834-2, DIN EN 1508, ISO 9001, ISO 17025 wraz z doradztwem dot. sposobu prawidłowego wdrożenia i przygotowaniem do audytu jednostek notyfikowanych oraz klientów końcowych
  • Kwalifikowanie technologii spawania WPS, WPQR, instrukcje spawania wraz ze szkoleniami dot. ich wykonania
  • Tworzenie dzienników oraz map spawania wraz ze szkoleniami dot. ich wykonania
  • Szkolenia oraz nadawanie i przedłużanie uprawnień spawaczy na podstawie współpracy z uznanymi instytucjami (stale czarne, nierdzewne oraz inne / wszystkie metody spawania z zakresie uprawnień)
  • Nadzór nad badaniami nieniszczącymi NDT – 3 stopień uprawnień zgodnie z ISO 9712.Badania nieniszczące: wizualne (VT), magnetyczno proszkowe (MT), penetracyjne (PT), ultradźwiękowe (UT), ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), RT – ocena zdjęć radiogramów, Badania PMI (analiza składu chemicznego/spektrometria/badania staloskopowe), badania twardości (również mobilne)
  • Doradztwo techniczne i sporządzanie procedur badań NDT ( również w języku angielskim)
  • Badania NDT zgodnie z normami EN-PN, standardami NORSOK oraz innymi ustalonymi z Klientem – dotyczy odbiorów na etapach produkcji, eksploatacji / złącza spawane, odlewy, odkuwki / konstrukcje spawane (również budowlane zgodnie z EN 1090-2), statki, mosty, zbiorniki i rury (również ciśnieniowe), instalacje rafineryjne oraz inne wykonane z różnych rodzajów stali oraz aluminium.

Dane kontaktowe

Adres
ul. Narcyzowa 14, 80-297 Banino
Kod pocztowy
80-297
Dodatkowy adres email
kamil.wojtowicz.job@gmail.com
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
Komunikator
Brak
Strona www
NIP
2220799265
Skip to content