Atest Sp. z o.o.

Szczegóły

Atest Sp. z o.o.

ATEST sp. z o.o. jest firmą działającą w obszarze finansów, założoną w oparciu o dorobek firm doradczych OPCJA z Gdańska i 4M Investment z Gdyni, która rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2000 roku.Od września 2001 roku działa również jako firma audytorska zarejestrowana w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 2619. W zakres działania spółki wchodzi: badanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe oraz ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe. Prezesem spółki jest Marek Kankowski - Biegły Rewident (nr ewidencyjny w rejestrze 9687), specjalista ds.finansów sporządzający również opinie dla sądu i prokuratury w dziedzinie rachunkowości, analiz, wycen i przekształceń. Marek Kankowski czynności eksperckie i doradcze (poza badaniami sprawozdań finansowych) wykonuje również w prowadzonej jednoosobowej działaności pod nazwą "Opcja" Biuro ekonomiczne Marek Kankowski. W załączeniu faktury potwierdzające wykonanie ekspertyz zostały pogrupowane w załącznikach: Zał.1 Spektrum - Wyceny Zał.2 Spektrum - analizy DD i przedstawione niżej w Referencjach

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Hutnicza 3 / 1011, 81-212 Gdynia, Poczta: Gdynia
Telefon
Strona www
NIP
958136853
Skip to content