Biuro Projektowo-Inwestycyjne CORNTECH Janusz Laudański

Szczegóły

Biuro Projektowo-Inwestycyjne CORNTECH Janusz Laudański

Biuro Projektowo - Inwestycyjne CORNTECH posiada 30-letnie doświadczenie i praktykę w zakresie projektowania i świadczenia usług doradczych dla przemysłu zbożowo-młynarskiego. Od początku działalności stawiamy na współpracę z najbardziej doświadczoną kadrą Specjalistów - Projektantów w branży przechowalnictwa i przetwórstwa zbóż: Technologów, Konstruktorów, Architektów, Elektryków i Instalatorów, wywodzących się głównie z Biura CUKROPROJEKT w Gdańsku. Obecnie siedziba firmy CORNTECH mieści się w Straszynie koło Gdańska. Współpracujący zespół projektantów i doradców technicznych posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji projektów zakładów przemysłu zbożowo-młynarskiego, piekarskiego i paszowego. Zajmujemy się projektowaniem, przygotowaniem inwestycji do realizacji, nadzorowaniem realizacji i uruchamianiem obiektów oraz szeroko pojętym doradztwem technicznym w zakresie modernizacji, rozwoju i innowacji obiektów takich jak: • elewatory zbożowe komorowe i podłogowe do składowania ziarna • portowe terminale przeładunkowe ziarna i komponentów paszowych • młyny zbożowe (pszenne, żytnie, kukurydziane, ryżowe) • kaszarnie • wytwórnie makaronów • wytwórnie pasz i premiksów paszowych • słodownie • piekarnie Wszystkie obiekty projektujemy i realizujemy zgodnie z wymogami i przepisami obowiązującymi w kraju oraz na obszarze Unii Europejskiej. Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe (koncepcje programowe, projekty: budowlane, wykonawcze, kosztorysy, powykonawcze, inwentaryzacje itp.) Projektujemy obiekty nowe oraz wykonujemy projekty modernizacji i rozbudowy obiektów istniejących oraz pojedynczych instalacji technologicznych stawiając na ich innowacyjność. Współpracujemy z wymagającymi klientami, którzy cenią najwyższą jakość usług, sprzętu, bezpieczeństwo i doświadczenie. W pełni wykorzystujemy nasze umiejętności, aby sprostać oczekiwaniom każdego klienta. Proponowany przez nas katalog usług doradczych w ramach Akredytowanych Instytucji Biznesu (IOB) dotyczy przede wszystkim obszaru techniczno-środowiskowego tj.: - doradztwa w procesie wyboru rozwiązań technologicznych, projektowaniu procesów technologicznych w firmach przemysłu zbożowo-młynarskiego w zakresie przechowalnictwa i przetwórstwa zbóż; - opracowania studium wykonalności; - opracowania raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; - opracowania klasyfikacji ATEX w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowych z zakładach branży przemysłu zbożowo-młynarskiego ze wskazaniem zabezpieczeń procesu.

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Tęczowa / 58, 83-010 Straszyn, Poczta: Straszyn
Dodatkowy adres email
lukasz@corntech.pl
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
Strona www
Skip to content