Centrum Dofinansowań i Zarządzania Bezpieczeństwem Inżynieria BHP Sp. z o.o.

Szczegóły

Centrum Dofinansowań i Zarządzania Bezpieczeństwem Inżynieria BHP Sp. z o.o.

Inżynieria BHP Sp. z o.o. jest firmą, której celem jest wspieranie przedsiębiorców w realizacji obowiązków BHP, wynikających z litery prawa oraz pracowników w bezpiecznym i właściwym wykonywaniu swoich zadań w środowisku pracy. Cel ten realizujemy na wiele sposobów, jak choćby zapewnienie kompleksowej obsługi BHP dla każdego rodzaju przedsiębiorstw, prowadzenie regularnych szkoleń oraz audytów BHP, jak również poprzez nadzorowanie funkcjonujących w dużych firmach komórek służb BHP. Specjalizujemy się również w audytach w zakresie BHP i PPOŻ. Przeprowadzamy audyty w firmach wszelkich branż począwszy od budowlanej poprzez placówki oświaty, fabryki w tym tartaki. Każda firma która podlega pod kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy jest potencjalnie naszym klientem. Każdy kto zatrudnia już przynajmniej jednego pracownika już podlega pod kontrole PIP. Co za tym idzie naszym klientem jest firma od jednego pracownika do kilku kilkunastu tysięcy pracowników. Wykonujemy kontrolę BHP w firmach które mają wieloosobowe działy BHP. Jako jedyni w  Polsce jesteśmy w Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego i jako jedyna firma w Polsce jesteśmy polecani przez Izbę do przeprowadzania audytów BHP w zakładach obrabiających drewno. Aktualnie jesteśmy na etapie przyjmowania do Polskiej Izby Gospodarczej Konstrukcji Stalowych gdzie również jako jedyni będziemy akredytowani do przeprowadzania audytów BHP w zakładach zrzeszonych w Izbie.

Inną formą wsparcia dla przedsiębiorcy, w ramach której oferujemy profesjonalną pomoc, jest pozyskiwanie dofinansowań na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia służącego poprawie stanu BHP w firmie (dofinansowania z ZUS) oraz dofinansowań na cele szkoleniowe i podnoszące kompetencje pracowników, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Oprócz pozyskiwania środków, możemy zaoferować Państwu również przeprowadzenie profesjonalnych kursów zawodowych dla pracowników.

Współpraca z nami zagwarantuje Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę w ramach BHP oraz umożliwi skuteczne pozyskanie wsparcia finansowego na wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwie, jak również przeprowadzenie szkoleń zawodowych, umożliwiających pozyskanie niezbędnych kompetencji i uprawnień przez pracowników.

Dane kontaktowe

Adres
Gdynia 81-331, ul. Falista 20
Kod pocztowy
81-331
Telefon
Telefon komórkowy
Strona www
NIP
9581721549
Skip to content