Investin Sp. z o.o.

Szczegóły

Investin Sp. z o.o.

Investin działa na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych oraz upowszechniania i wspierania proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców. Zadania te realizuje poprzez specjalistyczne doradztwo biznesowe w obszarze globalnego rynku innowacji oraz programy akceleracji start-upów. Zdywersyfikowana działalność oraz sięgające 2002 roku doświadczenie w zakresie doradztwa zapewniły sukces oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorców, którzy podjęli współpracę z Investin.

Przez blisko dwadzieścia lat intensywnej działalności zbudowaliśmy bogate portfolio partnerów poparte szerokimi referencjami. W ramach świadczonych usług rozwojowych i prorozwojowych dla przedsiębiorstw Investin nawiązał bliskie relacje z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu w obszarze internacjonalizacji, działalności badawczo-rozwojowej oraz transferu i komercjalizacji technologii. Pozwala to łączyć świat biznesu i nauki oraz wspierać naszych partnerów poprzez kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi.

Usługi doradcze Investin są realizowane zarówno na skalę międzynarodową, krajową, regionalną, jak i mikrootoczenia poszczególnych podmiotów. Investin posiada doświadczenie w realizacji zdywersyfikowanych specjalistycznych usług doradczych w zakresie m.in:

  • zarządzania i organizacji
  • doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług ICT
  • IT finansów
  • marketingu
  • eksportu
  • aspektów prawno-podatkowych
  • aspektów techniczno-środowiskowych
  • dostosowana działalności do reżimu sanitarnego
  • transferu, wdrażania i rozwoju innowacji
  • społecznej odpowiedzialności biznesu

Tagi

Dane kontaktowe

Adres
Warszawa, ul. Radna 12
Kod pocztowy
00-341
Dodatkowy adres email
z.kot@investin.pl
Telefon
Telefon komórkowy
Komunikator
Skype | Microsoft Teams | ZOOM
Skip to content