Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Szczegóły

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Merytoryczna działalność Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i  Samochodowej obejmuje następujące zagadnienia:

 • badania naukowe dotyczące budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, transportu oraz inżynierii materiałowej
 • badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego;
 • opracowywanie oraz wdrażanie metodyk badawczych;
 • prace techniczno-usługowe dotyczące pojazdów mechanicznych;
 • normalizację i standaryzację;
 • informację naukowo-techniczną;
 • certyfikację wyrobów,
 • opiniowanie w procesie pozyskiwania koncesji MSWiA.

W szczególności działalność na potrzeby Sił Zbrojnych RP obejmuje:

Badania i rozwój wozów bojowych i pojazdów logistycznych, w tym:

 • studia oraz analizy tendencji rozwojowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • analizy możliwości techniczno-ekonomicznych rozwoju nowego sprzętu i modernizacji posiadanego;
 • badania oraz oceny wozów bojowych i pojazdów logistycznych w zakresie ich właściwości funkcjonalnych i niezawodnościowych.

Badania i rozwój sprzętu oraz systemów do zabezpieczenia eksploatacji wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz szkolenia załóg, w tym:

 • badania i rozwój systemów, metodyk oraz sprzętu do diagnozowani a, obsługiwania oraz naprawiania wozów bojowych i pojazdów logistycznych w jednostkach wojskowych oraz
  w warunkach polowych;
 • badania i rozwój sprzętu ratunkowego oraz ewakuacyjnego;
 • badania, rozwój metodyk i sprzętu do przechowywania oraz zabezpieczenia przed korozją.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz sprzętu zabezpieczającego eksploatacji na ludzi (załogi wozów) oraz środowisko,   w tym:

 • doskonalenie i wdrażanie metodyk badawczych w zakresie hałasu, drgań oraz innych zjawisk dotyczących ergonomii w pojazdach;
 • doskonalenie i wdrażanie - przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych
 • metodyk badawczych w zakresie oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne;
 • analizowanie konstrukcji oraz postulowanie modernizacji pojazdów w kierunku poprawy ergonomii oraz zmniejszenia skutków oddziaływania na środowisko;
 • badania i rozwój nowych technologii oraz materiałów polepszających ergonomię oraz w ograniczony sposób oddziałujących na środowisko.

Ograniczenie negatywnego wpływu wozów bojowych i wozów logistycznych oraz sprzętu zabezpieczającego pracę na ludzi (załogi pojazdów) i środowisko, w tym:

 • doskonalenie i wdrażanie metodologii badawczych w zakresie hałasu, wibracji i innych zjawisk związanych z ergonomią w pojazdach;
 • doskonalenie i wdrażanie - z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych - metodyk badawczych w zakresie oddziaływania pojazdów na środowisko;
 • analiza konstrukcji i postulowanie modernizacji pojazdu w celu poprawy ergonomii i zmniejszenia wpływu na środowisko;
 • badania i rozwój nowych technologii i materiałów poprawiających ergonomię i mających ograniczony wpływ na środowisko.
 • Ustalenie klasy MLC dla pojazdów.

Dane kontaktowe

Adres
05-070 Sulejówek
Kod pocztowy
05-070 Sulejówek
Dodatkowy adres email
kancelaria@witpis.eu
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
Komunikator
sekretariat@witpis.eu
Strona www
NIP
1130003109
Skip to content